Mihanjobs.com

لیست درخواست کار

گروه بازاریاب
عنوان درخواست تاریخ شهر
۱ مدیر فروش ۱۴۰۰/۱/۲۸ کرمانشاه
۲ مدیر شعبه - مدیرفروش ۱۴۰۰/۱/۲۸ تبریز
۳ بازریاب ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ رشت
۴ فروشنده ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ورامین
۵ رزومه شرکت طبیعت ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ اصفهان
۶ رزومه شرکت طبیعت ۱۳۹۹/۹/۱۹ رشت
۷ بازاریابی ۱۳۹۹/۹/۱۲ اردبیل
۸ رزومه بازاریاب ۱۳۹۹/۹/۶ یزد
۹ بازاریاب ۱۳۹۹/۸/۱ قزوین
۱۰ مدیر فروش ۱۳۹۹/۷/۳۰ تبریز
۱۱ سرپرست ۱۳۹۹/۷/۱۰ کرج
۱۲ استخدام ۱۳۹۹/۴/۲ تهران
۱۳ استخدام ۱۳۹۹/۴/۱ تهران
۱۴ استخدام ۱۳۹۹/۴/۱ تهران
۱۵ بازاریاب ۱۳۹۹/۳/۲۶ ایلام
۱۶ بازاریاب شرکت لاین طبیعت ۱۳۹۹/۳/۲۱ اصفهان