Mihanjobs.com

ثبت عضویت


نکات و قوانین مهم:

شما می تواند در قالب کارجو یا کارفرما در سایت میهن جابز عضو شوید و رزومه خود را ثبت نمایید. در زمان تکمیل فرم عضویت و رزومه باید دقت را داشته باشید و به عنوان نمونه ایمیل و شماره تلفن و مشخصات فردی را صحیح وارد نمایید زیرا این اطلاعات برای انجام مراحل بعدی ضروری است. فرآیند کاری در میهن جابز: فرآیند کاری در میهن جابز:
۱- عضویت کارجویان  کارفرمایان
۲- ثبت رزومه و ثبت درخواست ها
۳- تایید اطلاعات توسط تیم نظارت میهن جایز
۴- انتخاب اولیه یک شغل توسط یک کارجو و یا انتخاب یک کارمند توسط یک شرکت ( در این مرحله طرفین اطلاعات کامل یکدیگر را مشاهده نمی کنند و تنها اطلاعات کلی را دریافت می نمایند).
۵- با انتخاب اولیه برای طرف دوم یک ایمیل می رود تا به میهن جابز مراجعه کند و درخواست واسله را مطالعه نماید. در صورتیکه طرف دوم این درخواست را تایید نماید، پروفایل این دو اکانت به روی یکدیگر باز می شود و طرفین می توانند اطلاعات یکدیگر را مشاهده نمایند.

نکته: رزومه هایی که دارای اطلاعات تماس دقیق و کاملی نیستند به دلیل اینکه طرف مقابل امکان ارتباط با آنها را ندارند، سودمند و کارا نمی باشند.